Wednesday, 28 September 2011

Artwork: Maa jagdambe

शुभ नवरात्रि या देवी सर्वभूतेषु  विष्णुमायेति शब्दिता 
नमस्तस्यै  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ||

या देवी सर्वभूतेषु  मायारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै  नमस्तस्यै  नमो नमः ||

या देवी सर्वभूतेषु  शक्तिरूपेण संस्थिता .
नमस्तस्यै नमस्तस्यै  नमस्तस्यै  नमो नमः ||

या देवी सर्वभूतेषु  शांतिरूपेण संस्थिता .
नमस्तस्यै नमस्तस्यै  नमस्तस्यै नमो नमः ||

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता .
नमस्तस्यै नमस्तस्यै  नमस्तस्यै नमो नमः ||


~deeps

3 comments: